回自製光劍首頁

M a k o t o ' s  雙 刃 P l a s m a 光 劍 教 學

( 2 0 0 3 年 5 月 2 4 日  b y  M a k o t o )

 

第一步..

 

一定要先買材料(因為要買的東西太多了..)

 

工具

 

剪刀

鑽床

鋸床

美工刀

尖嘴鉗

膠狀材料

 

 

因為要加強防撞防震的功能...所以用了很多膠狀物...這是第一步....

 

第2步...

 

保護套..雙層壓克力管的製作

 

 

以雙面膠粘上透明膠條..

 

 

照上面的步驟做...強度可比冷光劍的保護套即完成...

 

第三步...

 

霓虹劍刃的內部保護

 

加裝插座

 

 

 

這一部份完成..